GDPR

GDPR Souhlas se zpracováním osobních údajů


Pro poskytování služeb, prodej zboží a provoz webových stránek zpracovávám některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ("GDPR")

Uděluji tímto souhlas www.eliskaehr.cz

Eliška Ehrenbergerová se sídlem Ke Karlovu 14, Praha 2, 120 00

IČO : 08287902

(dále jen "správce"), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen "GDPR") zpracovával tyto osobní údaje:

(uveďte osobní údaje dle skutečnosti)

Jméno a příjmení

E-mail, adresa

Telefonní číslo


Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel zakoupeni účasti na pořádaných seberozvojovych aktivitach.


 Údaje budou správcem zpracovány po dobu 

nezbytně nutnou k naplnění účelu/nebo po dobu trvání smlouvy/nebo do odvolání souhlasu atp..


S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu na eliska.ehr@gmail.com

Zpracování osobních údajů je prováděno Eliškou Ehrenbergerovou


Dle GDPR máte právo:

Vzít souhlas kdykoliv zpět

Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracováníPokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to

Jméno a příjmení

E-mail, adresa

Telefonní číslo


Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.