WIM  HOFOVA  METODA  

Otužování je skvělý způsob, jak posílit imunitní systém. Wim Hofova metoda je jedním z nových stylů otužování, s nímž přišel Nizozemec Wim Hof, známý jako ledový muž. 

Důležitou součástí této metody je speciální vědomé dýchání a meditace. Mezi prokázané přínosy  patří redukce stresu, zrychlení metabolismu, lepší soustředění či rychlejší schopnost regenerace.

Filozofie Wim Hof metody nespočívá výhradně v otužování a vystavování se chladu. Jejím cílem není pouze změna nastavení těla, ale i změna mysli a posunutí pomyslných hranic toho, co si člověk může dovolit. Základem jsou tyto 3 pilíře:

D Ý C H Á N Í 

Meditace je nezbytnou součástí, neboť pomáhá člověku vyčistit mysl a zrelaxovat celé tělo. Díky meditaci se může lépe soustředit na svůj dech, vnímat své tělo a koncentrovat svou vůli. Součástí meditace je výše zmíněné dechové cvičení

O T U Ž O V Á N Í

Po dechovém cvičení následuje vystavení se chladu. Pokud není člověk na otužování vůbec zvyklý, měl by začít pozvolna. Zkušení provádějí otužování ponořením do ledové vany. Ti nejzkušenější nahrazují vanu jezerem či rybníkem.

Z Á V A Z E K

K dosažení maximální odolnosti vůči chladu je nezbytné dát sám sobě závazek. Tím, že si člověk sám slíbí, že to po prvním neúspěchu nevzdá, trénuje svou vůli. Všechna cvičení mají vést k prohloubení soustředění, posílení vůle a zvýšení odolnosti